Toeval of niet, maar op de dag van de leerkracht, dinsdag 5 oktober, gaf Wim Dries een boeiende uiteenzetting voor de cursisten van het postgraduaat Smart Cities Business Architect.

“We willen allemaal naar slimmere mobiliteit, ecologisch gezonde gebouwen, participatieve burgers, betere afvalverwerking en een veiligere omgeving”, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). “Vandaag de dag ligt dit binnen handbereik dankzij een innovatieve aanpak en de beschikbare technologie. Maar daarmee alleen kom je er niet. Om die juist in te zetten, om gegevens te verzamelen, te beheren en gecontroleerd te delen moet je de juiste mensen hebben. Dit postgraduaat is een unieke avondopleiding in Vlaanderen voor mensen uit het bedrijfsleven of uit de publieke sector die samen werken aan een innovatieve case voor een stad van de toekomst.”

PXL-Business ontving op dinsdag 28 september 2021 maar liefst 18 cursisten voor het gloednieuwe postgraduaat Smart Cities Business Architect. Een 20-tal lesgevers en gastsprekers uit het werkveld, waaronder ook Genks burgemeester Wim Dries, komen dit academiejaar hun ervaring delen met een geïnteresseerd publiek. “Na een aantal sessies over de bouwblokken van een slimme stad en de diverse technologieën starten de cursisten begin volgend jaar aan het uitwerken van een specifieke bedrijfscase”, zegt departementshoofd Francis Vos.

Deze nieuwe postgraduaatopleiding gaat uit van het principe dat wie smart city-toepassingen wil uitbouwen niet alleen thuis moet zijn in technologie maar ook kennis moet hebben van smart city-domeinen zoals slimme mobiliteit, duurzame energie, participatieve burgers… Bovendien moet de Smart Cities Business Architect over de juiste vaardigheden beschikken om een slim idee om te zetten naar een marktklaar product.

Binnen de opleiding is er ook aandacht voor praktijkcases. “Zo ontvangen we tal van gastsprekers van bedrijven en kenniscentra die samen met de cursisten hun smart cities business idee laten uitwerken tot een volwaardig businessplan en innovatietraject. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Smart Cities Vlaanderen”, besluit Francis Vos.

Meer info: https://digitalbusiness-school.be/project/postgraduaat-smart-cities-business-architect/