Bedrijven en professionals die drones willen inzetten in hun werking kunnen hier binnenkort een opleiding voor volgen bij Hogeschool PXL en DronePort. In de opleiding leren bedrijven hoe ze opportuniteiten kunnen omzetten in haalbare toepassingen met aandacht voor luchtvaart- en technologische aspecten. De theorie van de cursus bereidt de deelnemers tevens voor op de testen die ze kunnen afleggen om dronepiloot te worden. Het provinciebestuur van Limburg zet zijn schouders onder deze opleiding. 

Professionele toepassingen voor drones schieten als paddenstoelen uit de grond. Logistiekbedrijven willen ze inzetten om pakjes te leveren, veiligheidsdiensten gebruiken ze om beelden te maken van crisissituaties. Veel nieuwe mogelijkheden, maar omdat die vaak complex zijn is er een leemte tussen wat de industrie vraagt en het onderwijs aanbiedt inzake opleidingen. Daarom lanceren Hogeschool PXL en DronePort een opleiding Drones Business Architect. 

Tal van industrieën, sectoren en organisaties zetten vaker drones in om hun eigen processen te ondersteunen. Drones zijn vaak sneller, veiliger en goedkoper dan de klassieke methoden om bijvoorbeeld inspecties, leveringen of andere repetitieve of inefficiënte taken uit te voeren. 

Door die sterke toename aan toepassingen is er een nood aan een degelijke professionele opleiding. Het is namelijk belangrijk om toepassingen te ontwikkelen die veilig, betrouwbaar en efficiënt zijn. Maar het aantal gespecialiseerde opleidingen in dit domein is erg beperkt, en de meeste bestaande opleidingen behandelen slechts één aspect. 

“Midden volgend jaar zal de nieuwe Europese drone wetgeving de vele dronetoepassingen veel makkelijker toelaten dan vandaag in de huidige Belgische wetgeving is voorzien. Deze cursus speelt hierop in en is de ideale voorbereiding voor bedrijven en particulieren,” vertelt Mark Vanlook, CEO van DronePort. 

Met de nieuwe opleiding leiden Hogeschool PXL en DronePort professionals op die van alle markten thuis zijn. “Wie toepassingen voor drones wil ontwikkelen of uitbouwen moet niet alleen thuis zijn in technologie en programmeren, maar moet ook kennis hebben van wetgeving en van luchtvaartaspecten als navigatie en aerodynamica. Bovendien moet een Drones Business Architect ook over de juiste vaardigheden beschikken om businessopportuniteiten te detecteren en te onderzoeken,” zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. 

Leren van bedrijven

Binnen het opleidingsprogramma is er aandacht voor praktijkcases. Zo komen een aantal bedrijven die pionierswerk hebben verricht de dronetoepassingen binnen hun sector toelichten. De opleiding werkt hiervoor samen met Franki Construct (onderdeel van Willemen Groep), Bouwbedrijf Dethier, Medialife en The Fungroup. 

De opleiding is bedoeld voor professionals met een bachelor- of masterdiploma, en start in oktober 2019. De lessen gaan door bij DronePort in Sint-Truiden. 

Meer informatie