Hogeschool PXL ontving vandaag 18 cursisten voor het postgraduaat Smart Cities Business Architect. Een 20-tal lesgevers en gastsprekers uit het bedrijfsleven komen dit academiejaar hun ervaring delen met een geïnteresseerd publiek ook uit het werkveld. Na een aantal sessies over de bouwblokken van een slimme stad en de diverse technologieën starten de cursisten begin volgend jaar aan het uitwerken van een specifieke bedrijfscase.

Wat is een Smart City Business Architect en waarom deze opleiding?

Deze nieuwe postgraduaatopleiding gaat uit van het principe dat wie smart city-toepassingen wil uitbouwen niet alleen thuis moet zijn in technologie maar ook kennis moet hebben van smart city-domeinen zoals slimme mobiliteit, duurzame energie, participatieve burgers, … Bovendien moet de Smart Cities Business Architect over de juiste vaardigheden beschikken om een slim idee om te zetten naar een marktklaar product. Via een concreet business plan weet deze witte raaf immers een projectteam doelgericht aan te sturen naar innovatieve oplossingen voor de stad van de toekomst.

Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers van bedrijven en kenniscentra die samen met de cursisten hun smart cities business idee laten uitwerken tot een volwaardig business plan en innovatietraject.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Smart Cities Vlaanderen.

Meer info: https://digitalbusiness-school.be/project/postgraduaat-smart-cities-business-architect/