Hogeschool PXL ontving vandaag 24 cursisten voor het postgraduaat Digital Learning Architect. Een 10-tal lesgevers en gastsprekers uit het bedrijfsleven komen dit academiejaar hun ervaring delen met een geïnteresseerd publiek ook uit het werkveld. Na een aantal sessies over de bouwblokken van een lerende organisatie en de diverse learning tools starten de cursisten begin volgend jaar aan het uitwerken van een specifieke bedrijfscase.

WAAROM DEZE OPLEIDING?

Nieuwe vormen van leren ontstaan onder de noemer online leren of afstandsleren, massive open online courses, blended learning, enz. Voor werkenden is een flexibel leeraanbod nodig dat rekening houdt met de loopbaanbehoeften maar ook met de werkomstandigheden. Bedrijven worstelen dan weer met de zoektocht naar de optimale leeromgeving voor hun werknemers. Hoe organiseer je leercontent zodat werknemers die op het juiste moment kunnen vinden en raadplegen? Hoe definieer ik een centraal leerplatform voor mijn organisatie? Welke strategie gaan we uitrollen om de werknemers te enthousiasmeren voor deze digitale leervormen en hoe gaan we om met weerstanden?

Met dit postgraduaat wil Hogeschool PXL bedrijven helpen om digitaal leren concreet te vertalen naar de werkvloer. Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers en laten we cursisten concrete e-learning cases van bedrijven uitwerken tot een optimale leeromgeving voor de werknemers.

WAT IS EEN DIGITAL LEARNING ARCHITECT?

Een Digital Learning Architect kan de e-learning opportuniteiten van digitaal leren inzien en een (digitaal) lerende organisatie duurzaam uitbouwen. Hij kan bedrijven en organisaties adviseren en ondersteuning geven bij het opzetten van een digitale leercultuur en -strategie. Op basis van een concrete opleidingsvraag ontwerpt hij een online of blended leertraject in samenwerking met een inhoudelijke expert. Vervolgens kan hij een team aansturen en ondersteunen om het vooropgestelde leertraject te ontwikkelen in de vorm van digitale leermaterialen, leeractiviteiten en modules.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met SyntraPXL

Meer info: https://digitalbusiness-school.be/project/postgraduaat-digital-learning-architect/