POSTGRADUAAT
SMART CITIES BUSINESS Architect

WAT IS EEN SMART CITIES BUSINESS ARCHITECT EN WAAROM DEZE OPLEIDING?

 

Deze nieuwe postgraduaatopleiding gaat uit van het principe dat wie smart city-toepassingen wil uitbouwen niet alleen thuis moet zijn in technologie maar ook kennis moet hebben van smart city-domeinen zoals slimme mobiliteit, duurzame energie, participatieve burgers, … Bovendien moet de Smart Cities Business Architect over de juiste vaardigheden beschikken om een slim idee om te zetten naar een marktklaar product. Via een concreet business plan weet deze witte raaf immers een projectteam doelgericht aan te sturen naar innovatieve oplossingen voor de stad van de toekomst.

Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers van bedrijven en kenniscentra die samen met de cursisten hun smart cities business idee laten uitwerken tot een volwaardig business plan en innovatietraject.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Smart Cities Vlaanderen.

VOOR WIE?

Dit postgraduaat richt zich op een breed palet van instroomprofielen:

 • projectmanagers, business analisten,
 • citymanagers, citymarketeers,
 • industrieel ingenieurs, burgerlijk ingenieurs,
 • informatici, data science professionals,
 • architecten, stedenbouwkundigen,
 • chief technology officers in steden, regio’s of ondernemingen,
 • experten in diverse domeinen van een smart city

 

De cursist beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Voorkennis is niet noodzakelijk aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van elk specifiek vakgebied.

Ook als pas afgestudeerde Bachelor of Master kan je deze opleiding aanvatten om je horizon te verbreden.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden voor een module, na contact met de coördinator. Als je niet over een bachelor- of masterdiploma beschikt, neem je best eerst contact op met de coördinator.

Programma

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten (programma van 1 academiejaar) verdeeld over drie modules. De opleiding wordt gespreid over 28 lesavonden van 4 contacturen. De opleiding wordt in een mixed learning vorm aangeboden: on campus en online. Elk van de topics wordt gegeven door een team van experten en gastsprekers.

Module 1: Fundamentals

In deze module komen bedrijven en steden aan het woord via tal van gastsprekers. Elk van onze partners heeft een grote affiniteit met de publieke sector en blinkt uit in één van de domeinen van een slimme stad: smart mobility, smart environment, smart people, smart economy, smart governance of smart living. Daarnaast gaan we dieper in op de belangrijkste bouwstenen van deze toekomstsector zoals de concepten van een smart city versus een smart region, het beleid, visie en strategie, het operationeel kader in een slimme stad, het ecosysteem in Vlaanderen en internationaal, belangrijke innovatieversnellers,enz.

Module 2: Data & Technology

Om het slimme beleid te realiseren in een steeds veranderende dynamische stad, wordt er gebruik gemaakt van technologie. Deze technologische infrastructuur bestaat onder andere uit breedbandnetwerken, smart devices, artificial intelligence, sensoren, veilige omgevingen voor data captatie, enz.

In een slimme stad wordt de samenwerking tussen de publieke en private sector steeds meer de norm.

 

 

Module 3: Business

Hoe een smart city business uitbouwen? Deze vraag krijgt een antwoord binnen de module Business. We helpen je opportuniteiten te ontdekken of de haalbaarheid van het inzetten van een “smart city” oplossing beter in te schatten. Je leert een business canvas model opstellen en we begeleiden je dit vernieuwend idee te vermarkten naar de juiste doelgroep. Dit doen we samen met bedrijven die hun smart city idee voor de klas komen voorstellen. In kleine teams van 2 à 4 cursisten leer je zo een concreet businessplan schrijven en doe je ervaring op om nieuwe kennis en technologische uitdagingen om te zetten naar marktklare oplossingen.

PRAKTISCH

Het postgraduaat Smart Cities Business Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector. Een groot deel van de theorielessen zijn zowel op locatie (Hogeschool PXL in Hasselt) als online op afstand te volgen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt.

 

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.750 euro.

De modules Fundamentals  en Data & Technology kunnen ook apart gevolgd worden, elk aan  400 euro. De module Business kost 1.200 euro.

Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

DATA

De opleiding start op dinsdag 28 september 2021.
De lessen vinden plaats telkens op dinsdagavond van 18.00 tot 22.00 uur en lopen tot begin juni.

Onderaan deze pagina kan je een gedetailleerde opleidingskalender terugvinden.

Locatie

De lessen vinden plaats op de campus van Elfde Linie, PXL-Business – Gebouw B, en  PXL-Digital, Gebouw G. De lessen gaan door op lokatie maar kunnen ook via online videostreaming van thuis uit gevolgd worden.

Hogeschool PXL
Campus Elfde Linie  – Gebouw B en G

Elfde-Liniestraat 24
B-3500 HASSELT

Evaluatie en attestering 

 

De evaluatie van de module Fundamentals en Data & Technology zal gebeuren op basis van een examen. De evaluatie van de module Business bestaat uit het beoordelen van een uitgewerkte case met een eindpresentatie voor de Jury.

Wie als houder van minimaal een bachelordiploma op alle onderdelen slaagt, ontvangt het getuigschrift van het postgraduaat. Wie niet beschikt over een diploma hoger onderwijs of wie niet alle opleidingsonderdelen gevolgd heeft, krijgt een attest van deelname, al dan niet met vermelding van ‘geslaagd’.

 

 

 

Studiepunten en
contacturen

 

Onderdeel SP CU
Fundamentals 4 24
Data & Technology 4 24
Business  12 72
Totaal 20 120

SP = studiepunt
CU = contacturen

 

KALENDER

Het postgraduaat Smart Cities Business Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse lesavonden worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector.

 

Datum Onderwerp Docent – Gastspreker
28/09/2021 Smart Cities: concept, dilemma’s en oplossingen Pieter Ballon
05/10/2021 Visie, strategie, governance Wim Dries – Ilja Theuwissen
12/10/2021 Slimme besluitvorming Jan Neyens – Ype Wijnia
19/10/2021 Ecosysteem Peter Vandeurzen – Patrick Swartenbroekx
26/10/2021 Innovatieversnellers Veerle Lories – Dominik Verhaegen
Herfstverlof
09/11/2021 De smart beveiligde city & Cases Yannick De Smet – Steven Palmaers – Koen Gilissen
16/11/2021 Examen & Pitch Cases & Netwerkavond Marijke Sporen

Wat leer je in de module Fundamentals?

In deze module komen bedrijven en steden aan het woord via tal van gastsprekers. Elk van onze partners heeft een grote affiniteit met de publieke sector en blinkt uit in één van de domeinen van een slimme stad. Daarnaast gaan we dieper in op de belangrijkste bouwstenen van deze toekomstsector zoals de concepten van een smart city versus een smart region, het beleid, visie en strategie, het operationeel kader in een slimme stad, het ecosysteem in Vlaanderen en internationaal, belangrijke innovatieversnellers,enz.

1. Smart Cities: concept, dilemma’s en oplossingen

Wie zijn de smart cities in de wereld? Hoe ziet de ideale stad eruit binnen tien jaar? Hoe slim zijn onze Vlaamse en Nederlandse steden vandaag al? Moeten we bang zijn voor de stad van de toekomst?  Hoe kunnen we steden leefbaar houden nu ze groter en moeilijker te beheersen worden dan ooit tevoren? Hoe weeg je pakweg de nood aan veiligheid af tegenover die aan privacy? Pieter Ballon licht verder toe hoe technologie ingrijpt in ons stadsbeeld, wat daarbij verkeerd kan gaan, en wat we kunnen doen om horrorscenario’s te voorkomen. Smart cities toont aan dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt, en welke modellen we het best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire insiderskijk op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid.

2. Visie, strategie, governance

Een strategische beleidsvisie is maatschappelijk breed gedragen en komt tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid, Vlaamse steden en regio’s, betrokken bedrijven, wetenschappers en burgers. Een strategie moet immers per slot van rekening, verbindend en over sectoren en steden heen, de leefbaarheid voor bewoners in de stad verbeteren en economische kansen benutten.

* Praktijkvoorbeeld – The Safe Group: Van Smart Festival naar Smart City

Onze maatschappij wordt steeds meer dynamisch. Veranderingen gebeuren à la minute. Beleving speelt hierin een belangrijke rol. Denk maar aan festivals, zomerbars, pop-up winkels, kerstmarkten, enzovoort.
The Safe Group is ontstaan op de festivals en heeft haar eerste groei meegemaakt op ‘s lands bekendste weides. Al vroeg werd duidelijk dat de slimme toepassingen en de resultaatgedreven werking van een festival een grote meerwaarde kunnen hebben in de publieke sector.
Vandaag de dag wordt tijdelijke infrastructuur altijd maar uitgebreider en professioneler. Steeds vaker overklast het de infrastructuur die permanent voorhanden is. The Safe Group is gespecialiseerd in het inspelen op die dynamische omgeving en boekt hiermee échte resultaten in de publieke ruimte. Ilja toont je in deze praktijkcase hoe deze hands-on approach met dynamische cameratechnologie het beleid efficiënter maakt, de publieksveiligheid verhoogt en een deur is naar oneindig veel smart citytoepassingen, zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen.

3. Slimme besluitvorming

Volgens het woordenboek voor duurzame steden en gemeenschappen (ISO37100) is slimheid het vermogen om met gedegen besluitvorming een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en weerbaarheid op de korte en lange termijn. Maar hoe ga je als overheid tewerk om de betere beslissingen te nemen? In deze module laten we zien hoe je met een model voor maatschappelijke waarden de bestuurlijke governance in de hele keten van het beleidsvormingsproces kunt ondersteunen. We maken hierbij gebruik van een aantal praktijkcases die in de afgelopen jaren zijn behandeld.

4. Ecosysteem

In deze module gaan we dieper in op de diverse ecosystemen die bestaan op Europees niveau en in ons land. We zoomen vooral in op een aantal Vlaamse initiatieven (Smart Flanders, City of Things, Smart Cities Vlaanderen, VVSG, VUB leerstoel, …)

* Praktijkvoorbeeld – Hydroscan: Slimme putdeksel 

Het projectidee gaat over hoe een bestaande publieke infrastructuur slim inzetten in een veranderende IoT wereld. Vlaanderen telt 720.000 riooldeksels. Riooldeksels zijn overal en permanent aanwezig in het straatbeeld. Ze kunnen een perfecte ‘drager’ zijn van tal van sensoren om allerhande type signalen (horen, zien, voelen, ruiken…) op te vangen.
Mogelijke toepassingen: meten van waterniveaus voor een hogere accuraatheid van urbane overstromingsvoorspellingen, inventariseren van de ondergrondse (lees: onzichtbare) staat van de rioolinfrastructuur voor een efficiënter rioolonderhoud, meten van waterkwaliteit…
Alsook: real-time detecteren van verkeerstraffic om verkeerslichten aan te sturen, meten van risico voor aanvriezende regen om strooidiensten gerichter uit te sturen, meten van hitte-eilanden in steden, meten van bovengrondse trillingen van wegverkeer…De case behandelt zowel technische uitdagingen zoals de batterijvoeding van de sensoren, als commerciële uitdagingen zoals het identificeren van geïnteresseerde doelmarkten en het bepalen van ‘out of the box’ businessmodellen … kortom een zeer boeiende praktijkervaring.

5. Innovatieversnellers

Er bestaan tal van hefbomen om innovatie initiatieven voor slimme steden te ondersteunen. We geven een overzicht van Vlaamse en Europese financieringsprogramma’s. Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten? Hoe beantwoorden aan de diverse projectoproepen? Waarom is samenwerking tussen overheden zo belangrijk?

Veerle Lories: “Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard euro aan overheidsaankopen. Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de Vlaamse Regering deze enorme koopkracht ook meer strategisch inzetten voor innovatie. Het PIO stimuleert overheidsorganisaties in Vlaanderen om, via overheidsopdrachten en samen met ondernemingen en onderzoekscentra, innovatieprojecten op te zetten die de werking van de publieke sector vernieuwen en innovatieve antwoorden bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.”

In dit gastcollege licht ze toe hoe je PIO innovatieve overheidsopdrachten kan voorbereiden en toont ze met enkele cases aan, welke resultaten mogelijk zijn.

* Praktijkvoorbeeld Stad Hasselt: Waar zet je als stad op in als het over digitalisering en smart cities gaat? Een bestuursakkoord is één ding. Een Digitale Smart City Strategie is iets anders.Hoe bouw je zo een strategie? Hoe ziet die er uit? In dit gastcollege vertelt Dominik Verhaegen, ICT Directeur van Groep Hasselt, jou het waarom, wat en hoe van zo een strategie. Jouw digitaal smart city compas. Je krijgt een uniek inzicht in de strategie van Hasselt. We laten jou zien hoe deze strategie zich vertaalt in game-changer projecten.

6. De smart beveiligde city & Cases

We nodigen tal van gastsprekers uit om in de diverse domeinen van een smart city concrete voorbeelden uit de praktijk te komen toelichten: verbeteren van stadsvervoer door nieuwe mobiliteitsoplossingen, sociale en digitale inclusie, burgerparticipatie, het terugdringen van afvalproductie, slim beheer openbare infrastructuur, enz. Volgende topics komen aan bod:

* Het begrip veiligheid, Publieke veiligheid versus private veiligheid, Risk based approach & geïntegreerde veiligheid 

* Beveiliging tegen misdrijven (Smart Living & Smart Mobility) 

* Beveiliging tegen ongevallen en incidenten (Smart Mobility & Smart Environmnet) 

* Beveiliging tegen rampen (Smart Governance & Smart Environment) 

* Cybersecurity 

* Praktijkvoorbeelden – Smart ICT PXL:  de Smart eXperience Campus exploreert een aantal cases (afval, mobiliteit, deelfietsen, studieplekken,…) waarin IoT technologie wordt ingezet. Daarnaast zijn er een aantal proefopstellingen van streekgebonden groendaken. Daarbij wordt de vegetatie afgestemd op de omgeving om de bestaande biodiversiteit niet te verstoren. We monitoren allerlei parameters in het substraat van het groendak, zoals temperatuur en vochtgehalte.

* Praktijkvoorbeeld – G4S:  Lawaaidetectie in Genk – Een concrete casus waar op basis van een nood uitgedrukt voor de stadsbewoners een systeem voor het detecteren van lawaai en het registeren van de lawaaimakers werd ontwikkeld.

7. Netwerkavond

We organiseren een toffe avond waarin jullie onderling wat kunnen netwerken en in contact komen met smart city ondernemers. Een aantal bedrijven pitchen hun ‘briljant idee’ voor de klas. Uiteraard voorzien we voor jullie een hapje en een drankje!

 

Datum Onderwerp Docent – Gastspreker
23/11/2021 Technologische infrastructuur Jacques Vermeulen – Ronald Hermans
30/11/2021 Open slimme data Gert Vervaet – Berdien De Roo – Kris De Pril – Niels Gabriels
07/12/2021 Data opslag, dashboarding, analyse Gert Vervaet – Berdien De Roo – Kris De Pril
14/12/2021 AI in Smart Cities Cedric Vandelaer – Tim Jacobs – Steven Smolders
21/12/2021 Security, privacy & data management Bavo Van den Heuvel
Kerstverlof
11/01/2022 Digital Twin Tim Jacobs – Bart Verbeeck – An Heirman
18/01/2022 Examen & Netwerkavond Marijke Sporen

Wat leer je in de module Data & Technology?

1. Technologische infrastructuur

Om het slimme en veerkrachtige beleid van de moderne stad van de toekomst te realiseren in een steeds veranderende wereld, speelt inzet van technologie meer dan ooit een cruciale rol. Deze technologische infrastructuur bestaat onder andere uit breedbandnetwerken, hardware zoals sensoren, veilige omgevingen voor data captatie, enzovoort. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor gebruiksvriendelijke applicaties voor beleid en voor de gebruikers van die stad.

Daarbovenop zijn er in een slimme stad ook andere belangrijke tendensen, zoals nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector,  business cases die de lead nemen, inspiratie uit de markt verwerken in aanbestedingen, inspelen op uitdagingen inzake duurzaamheid. 

Steden zijn op die manier op zoek om hun stedelijke infrastructuur op slimme wijze om te vormen tot slimme geconnecteerde onderdelen van een digitaal platform. Een stedelijk platform waar verschillende stakeholders generiek samenwerken om samen holistisch na te denken en silo’s van expertise en doelstellingen te doorbreken (bv druktemetingen, nummerplaatherkenning, luchtkwaliteit, enz heeft impact op elkaar). En bovendien werken steden samen, de maatregelen in de ene stad heeft immers dikwijls ook impact op andere steden.

Enkel samen en met technologie als ondersteunend element en hefboom kan de moderne stad van morgen en overmorgen vorm gegeven worden.

 * Praktijkvoorbeeld – Nokia:  Steden duurzaam transformeren naar context bewuste diensten voor de vijfvoudige helix. De geschiedenis leert ons dat een hoog conjunctuur in stedelijke infrastructuur steeds gepaard gaat met het simultaan floreren van een socio-economische en culturele regio. In deze case belichten we hoe een Stad als een Platform, gebouwd op geselecteerde informatie en communicatie technologieën en diensten, naar een digitaal aangezwengelde hoogconjunctuur transformeert.

* Praktijkvoorbeeld – Stad Antwerpen & The Beacon: De Stad als een Platform met slimme geconnecteerde infrastructuur als facilitator was ook het uitgangspunt van de vraag van Stad Antwerpen aan The Beacon, om te assisteren in het ontwikkelen van een beleids- en technologie-visie die vertaalt kon worden in een bestek voor de operationele exploitatie van wachthuisjes. We onthullen in deze case hoe de inzichten uit de markt vergaard werden en vooral opgenomen konden worden in het bestek, met toch mogelijkheid vanuit de inschrijvers om creatieve en innovatieve voorstellen te formuleren. We geven aan hoe het liep en wat de uitkomst was, en welke impact dit heeft gehad op de verdere beleidsvisie van Stad Antwerpen in haar digitaal transformatieplan.

2. Open slimme data

In een slimme stad moeten data, diensten en inhoud onder elkaar kunnen communiceren. Een belangrijke succesfactor van slimme omgevingen is het uitwisselen van open gestandaardiseerde data sets tussen verschillende technologieplatformen. Slimme stadplatformen visualiseren het stedelijk gebied, capteren ingebedde informatie en monitoren intelligente applicaties als stedelijke operationele systemen. Het vermogen van de stad om beschikbare digitale data te modereren, integreren en beschikbaar te stellen is een belangrijk proces om een slimme stad te kunnen zijn.

* Praktijkvoorbeeld – GIM: Slim integreren van open geodata met ruimtelijke ETL. Bezorgt het beheer van data je stress? Lig je wakker van aanzwellende datastromen? Wil je voorgoed af van je datasilo’s? In deze sessie leer je aan de hand van voorbeelden uit de stedelijke praktijk hoe je ruimtelijke ETL (Extract-Transform-Load) kunt inzetten om data uit verschillende bronnen te integreren, te transformeren en het beheer ervan te automatiseren.

3. Data opslag en dashboarding

Steden en gemeenten verzamelen een grote hoeveelheid data over de stedelijke ruimte en hoe mensen zich door een stad bewegen, van luchtkwaliteits- en geluidmetingen tot parkeerdata en van mobiliteitsgegevens en passantenstromen tot consumentenbestedingen. De basis voor intelligente ‘Smart Cities’-oplossingen ligt precies in de beschikbaarheid van die grote hoeveelheden data. Met massa’s gegevens en razendsnel rekenen kunnen patronen ontleed worden en verbindingen gelegd waardoor zich nieuwe perspectieven openen en slimme oplossingen mogelijk worden. Al deze ‘big data’ dient op een slimme manier ontsloten en is via een ‘city dashboard’ ondersteunend voor het stedelijk beleid.

4. Artificiële Intelligentie in Smart Cities

Artificiële Intelligentie is de volgende ‘big’ stap in de evolutie van slimme steden. Immers, intelligente algoritmes bieden een beter inzicht in al die datastromen  en zijn straks een belangrijke ondersteuning voor tal van operationele taken van een stad of gemeente. In deze module lichten we aan de hand van praktijkvoorbeelden wat vandaag en morgen haalbaar is met AI in een slimme stad.

* Praktijkvoorbeeld – GIM: GeoAI: hoe AI jouw digitale kaarten en geodata ken verrijken. Hoe werkt kunstmatige intelligentie precies en waar kun je het voor gebruiken in het geodomein? Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk laten we zien hoe je machine learning kan inzetten om nieuwe inzichten te verkrijgen en je gegevensverwerkingsworkflows te automatiseren.

* Praktijkvoorbeeld – Cegeka: Hoe AI inzetten om de verkeersleefbaarheid te vergroten?

5. Security, privacy en data management

Maar hoe vermijd je dat het City of Things een regelrechte nachtmerrie wordt voor de privacy? Uit een enquête in Vlaanderen blijkt dat negen op tien Vlamingen verontrust zijn over hun privacy. Het is immers gevaarlijk om al die macht te geven aan een handjevol technologieconcerns en het wordt dus belangrijk dat er richtlijnen komen om hun impact in te dammen. Waar ligt de grens tussen de stad beter maken en haar bewoners teveel willen controleren? Wat komt aan bod?

 • Privacy: juridische kwestie maar ook een breed organisatievraagstuk
 • Security: beveiliging data in uw organisatie (toegangsbeveiliging, bestandsbeveiliging, websites, mobiele apps, …)
 • Datamanagement: de controle houden over verspreide data en data processen is een uitdaging.
 • Legal: voldoet u aan de wettelijke normen en verplichtingen? GDPR: verwerker, verantwoordelijke, persoonsgegevens, verwerking, data protection by design, data protection impact assessment, beveiliging van persoonsgegevens.
 • Toegepaste cryptografie: anonimisering, pseudonimisering, codering, symmetrische sleutels, asymmetrische sleutels, hash, digitale handtekening, bestands-encryptie, transport encryptie, https, …
 • Camera-wetgeving: scope wetgeving, verplichtingen, beperkingen

* Praktijkvoorbeeld Cranium: dpia op een cameraproject, opbouwende case waarin alles toegepast wordt

6. Digital Twin

De urban digital  twin  slaat een brug van de digitale naar de fysieke wereld en wil daarmee beleidsmakers ondersteunen in de complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid.  Zo kan bijvoorbeeld het effect van ingrepen op verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit snel berekend en weergegeven worden. Omdat de gegevens van verkeer en luchtkwaliteit in real-time aangeleverd worden uit verschillende sensoren die in de stad opgesteld staan, en aangevuld worden met simulaties op basis van modellen, beschikken beleidsmakers over actuele data om de meest optimale beslissingen te nemen.

* Praktijkvoorbeeld – GIM: Geodata als basis voor een Urban Digital Twin. Dankzij digitale 3D-versies van de werkelijkheid kan je de fysieke omgeving beter ontwerpen, begrijpen en voorspellen. De basis data die je hier voor nodig hebt wordt gecreëerd door de integratie van verschillende databronnen en technologieën zoals BIM, Internet-of-Things en artificiële intelligentie. Tijdens deze sessie leer je hoe je geotechnologie kan inzetten om een Digital Twin te bouwen en welke de toepassingen zijn voor steden en gemeenten.

* Praktijkvoorbeeld – Cegeka: Digital Twin

7. Netwerkavond

We organiseren een toffe avond waarin jullie onderling wat kunnen netwerken en in contact komen met smart cities ondernemers. Uiteraard met een hapje en een drankje!

Datum Onderwerp Docent – Gastspreker
25/01/2022 Value Proposition Canvas Mark Vanlook – Bedrijf & Team Coach
01/02/2022 Business Model Canvas Mark Vanlook – Bedrijf & Team Coach
08/02/2022 Canvas cases Mark Vanlook – Bedrijf & Team Coach
15/02/2022 Pitch Training Marc Beenders – Team Coach
22/02/2022 Ondernemingsplan Mark Vanlook – Team Coach
Krokusverlof
08/03/2022 Marktanalyse Bedrijf & Team Coach
15/03/2022 Marketingstrategie Bedrijf & Team Coach
22/03/2022 Management, organisatie en personeel Bedrijf & Team Coach
29/03/2022 Financiëel Plan Bedrijf & Team Coach
Paasvakantie
19/04/2022 Innovatieversnellers en Innovatie Canvas Bruno Van de Casteele – Team Coach
26/04/2022 Canvas Ontwikkelingsproject Bruno Van de Casteele – Team Coach
03/05/2022 Methodiek Bruno Van de Casteele – Team Coach
10/05/2022 Methodiek Bruno Van de Casteele – Team Coach
17/05/2022 Ontwikkelingsproject: plan Bruno Van de Casteele – Team Coach
24/05/2022 Ontwikkelingsproject: kosten en baten Bruno Van de Casteele – Team Coach
07/06/2022 Jury

Wat leer je in de module Business?

Hoe een smart city business uitbouwen? Deze vraag krijgt een antwoord binnen de module Business. We helpen je opportuniteiten te ontdekken of de haalbaarheid van het inzetten van een “smart city” oplossing beter in te schatten. Je leert een business canvas model opstellen en we begeleiden je dit vernieuwend idee te vermarkten naar de juiste doelgroep. Dit doen we samen met bedrijven die hun smart city idee voor de klas komen voorstellen. In kleine teams van 2 à 4 cursisten leer je zo een concreet businessplan schrijven en doe je ervaring op om nieuwe kennis en technologische uitdagingen om te zetten naar marktklare oplossingen.

1. Value Proposition Canvas

Vooraleer je de plannen van je onderneming uittekent, dien je eerst grondig de fundamenten te leggen. Zo bouw je voort op een sterke basis. De ideale tool om je hierbij te helpen is het Value Proposition Canvas, dit is een wereldwijd gekende techniek om te leren hoe je de focus legt op het maken van producten of het leveren van diensten die een zekere ‘waarde’ hebben voor de klant. Je leert dit toepassen voor jouw concrete business case.

2. Business Model Canvas

Het is niet alleen belangrijk een toegevoegde waarde te creëren voor je klant. Via een Business Model Canvas zoek je naar het verdienmodel voor je bedrijf. Zo bestaan er diverse business modellen en ga je op zoek naar de juiste fit voor het business idee.

3. Financieel Plan

Een business idee omzetten naar een marktklaar product kost geld. We starten met de bouwblokken van een financieel plan: balans, resultatenrekening en kastabel. We leren een financieel plan opstellen aan de hand van concrete voorbeelden.

4. Pitch Training

Hoe pitch ik een ondernemingsplan voor een investeerder of jury? We leren je alle technieken van een perfecte elevator pitch.

5. Ondernemingsplan

Eens je alle bouwstenen van je business case in het canvas model hebt ingevuld, kan je aan de slag met het ondernemingsplan: idee (omschrijving, je pitch, sterktes en zwakte), marktanalyse (doelgroep, leveranciers, partners, concurrenten, …), organisatieplan (team, expertise, timing, …), marketing (product/diensten, prijsbepaling, promotie, …) en financieel plan (omzetprognose, investering, financiering, haalbaarheidstoets, …).

6. Innovatieproject

Heb je een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog heel wat uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie? Moet je nog een nieuwe technologie ontwikkelen, jouw processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen waar nog uitdagingen in zitten?  VLAIO geeft bedrijven met een ontwikkelingsproject een duwtje in de rug met advies en financiële steun. Maar, waaraan moet jouw business case dan voldoen? Je dient aan te tonen dat je alle aspecten die van invloed zijn op je plannen in kaart hebt gebracht.

7. Jury

Naar het einde van het academiejaar zullen de teams ingepland worden om een presentatie te geven voor de jury over de uitgewerkte case.

 

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

CASES

Binnen deze opleiding werken de cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.

DOCENTEN

De lessen van deze cursus worden gegeven door zowel ervaren docenten als professionals uit het bedrijfsleven. Zo creëren we een inspirerende mix tussen het uitwisselen van theoretische kennis en de jarenlange praktijkervaring van de gastdocenten.

360° LEREN

De Digital Business School voorziet een hybride leerplatform: opleiding wordt gegeven on campus én online.

Alle lessen worden opgenomen zodat je ook nog op een ander moment en op eigen tempo de les kan bekijken. Zo bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je de opleiding zal volgen.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze cursus zijn nu geopend en lopen via het officiële inschrijvingskanaal van Hogeschool PXL. Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 3500 Hasselt. Je kan voorinschrijven via de knop hieronder.

 

Nu inschrijvenStel een vraag