POSTGRADUAAT
DIGITAL LEARNING Architect

WAT IS EEN DIGITAL LEARNING ARCHITECT
EN WAAROM DEZE OPLEIDING?

 

Nieuwe vormen van leren ontstaan onder de noemer online leren of afstandsleren, massive open online courses, blended learning, enz. Voor werkenden is een flexibel leeraanbod nodig dat rekening houdt met de loopbaanbehoeften maar ook met de werkomstandigheden. Bedrijven worstelen dan weer met de zoektocht naar de optimale leeromgeving voor hun werknemers. Hoe organiseer je leercontent zodat werknemers die op het juiste moment kunnen vinden en raadplegen? Hoe definieer ik een centraal leerplatform voor mijn organisatie? Welke strategie gaan we uitrollen om de werknemers te enthousiasmeren voor deze digitale leervormen en hoe gaan we om met weerstanden?

Met dit postgraduaat wil Hogeschool PXL bedrijven helpen om digitaal leren concreet te vertalen naar de werkvloer. Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers en laten we cursisten concrete e-learning cases van bedrijven uitwerken tot een optimale leeromgeving voor de werknemers.

WAT IS EEN DIGITAL LEARNING ARCHITECT?

Een Digital Learning Architect kan de e-learning opportuniteiten van digitaal leren inzien en een (digitaal) lerende organisatie duurzaam uitbouwen. Hij kan bedrijven en organisaties adviseren en ondersteuning geven bij het opzetten van een digitale leercultuur en -strategie. Op basis van een concrete opleidingsvraag ontwerpt hij een online of blended leertraject in samenwerking met een inhoudelijke expert. Vervolgens kan hij een team aansturen en ondersteunen om het vooropgestelde leertraject te ontwikkelen in de vorm van digitale leermaterialen, leeractiviteiten en modules.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met SyntraPXL

VOOR WIE?

Dit postgraduaat richt zich naar verschillende profielen op de arbeidsmarkt:

 • hr managers,
 • kaderleden, stafmedewekers, lijnmanagers,
 • trainingsmanagers, vormingsverantwoordelijken,
 • onderwijsprofessionals,
 • ict-coördinatoren,
 • onderzoekers,
 • ingenieurs, informatici, experten,
 • alsook diverse profielen die de ambitie hebben om zich te verdiepen in de digitalisering van leermethodieken in het bedrijfsleven of het onderwijs.

De cursist beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Voorkennis is niet noodzakelijk aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van elk specifiek vakgebied. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden voor een module, na contact met de coördinator.

Ook als pas afgestudeerde Bachelor of Master kan je deze opleiding aanvatten om je horizon te verbreden. Als je niet over een bachelor- of masterdiploma beschikt, neem je best eerst contact op met de coördinator.

Programma

Het postgraduaat Digital Learning  Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen gaan door op Hogeschool PXL in Hasselt en worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector.

Module 1: Bouwstenen

 

In de eerste module Bouwstenen worden de ‘fundamentals’ van een digitale lerende organisatie gelegd. We leren de cursisten de principes van een lerende organisatie alsook het ontwikkelen van een leerlijn of het creëren van een leercultuur. We gaan dieper in op digitale leerstrategieën zoals blended learning, online learning, open learning, micro learning, formeel leren, informeel leren.

We introduceren het ‘ADDIE’ model, met bijhorende templates als instructional design-heuristiek om een eigen leerstrategie vorm te geven. We benadrukken ook het principe van constructive alignment, oftewel de afstemming tussen leerdoelen, onderwijsleeractiviteiten en didactische evaluatie.

We geven ‘best practices’ op vlak van lerende digitale organisaties in het algemeen en specifieke digitale leerstrategieën in het bijzonder. We sluiten af met een visie op de toekomst van digitaal leren of ‘learning trends’, bv. het toekomstige belang van AI voor digitale leerprocessen. We laten ook zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden de revue passeren via gastsprekers.

 

Module 2: Tools

In deze module leer je de meerwaarde kennen van digitale tools in een leeromgeving. Leer screencasts, didactische video’s, quizzen of interactieve e-learning modules ontwerpen met de tools die voor jouw organisatie en technologische context het best passen. Dankzij deze opleiding leer je aan de hand van enkele belangrijke didactische principes en een efficiënte methodologie digitale leermaterialen ontwerpen die leiden tot hogere ROI, meer motivatie, verhoogde interactiviteit en tijdswinst bij de lerenden.

We stellen kritische vragen rond hoe digitale leerpakketten kunnen bijdragen tot efficiënt en coöperatief leren en ontdekken een juiste balans tussen digitale werkvormen in onze trainingen. We geven je inzicht in het wat, waarom en hoe van enkele digitale basistools die de impact van je cursus, workshop, training of opleiding kunnen versterken.

Module 3: Cases

Welke technologieën en tools staan tot je beschikking om e-learning te ontwikkelen?
Hoe organiseer je digitale leercontent zodat werknemers die op het juiste moment kunnen vinden en raadplegen?
Hoe definieer ik een centraal leerplatform voor mijn organisatie?
Welke strategie gaan we uitrollen om de werknemers te enthousiasmeren voor deze digitale leervormen en hoe gaan we om met weerstanden?
Met een eerder praktische dan theoretische aanpak ontdekken we de antwoorden op bovenstaande vragen.

Hoe gaan we tewerk? We laten cursisten in kleine teams (2 à 3) een concrete case uitwerken voor een bedrijf. Stap voor stap worden ze begeleid in het opstellen van een organisatiestrategie en concrete leerplannen. Daarna bouwen ze zelf een werkende e-module uit die ze finaal demonstreren voor een Jury. Ook je eigen bedrijf kan een case aanmelden waarrond een team kan werken.

PRAKTISCH

Het postgraduaat Digital Learning Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen worden gegeven door ervaringsdeskundigen en gastsprekers uit de sector. Een groot deel van de theorielessen zijn zowel op locatie (Hogeschool PXL in Hasselt) als online op afstand te volgen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt.

 

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.750 euro. De modules Bouwstenen en Tools  kunnen ook apart gevolgd worden, elk aan 400 euro. De module Cases kost 1.200 euro. Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

DATA

De opleiding starten 30 september 2021.
De lessen vinden plaats op donderdagavond van 18.00 tot 22.00 uur en lopen tot begin juni.

Onderaan deze pagina kan je een gedetailleerde opleidingskalender terugvinden.

Locatie

De lessen vinden plaats in het nieuwe gebouw van PXL-Digital maar kunnen ook via online videostreaming van thuis uit gevolgd worden.

Hogeschool PXL
Campus Elfde Linie – gebouw B
Elfde Liniestraat 24 
B-3500 HASSELT

Evaluatie en attestering 

 

De evaluatie van de module Bouwstenen en Tools zal gebeuren op basis van een examen. De evaluatie van de module Cases bestaat uit het beoordelen van een uitgewerkte case waaraan een eindpresentatie verbonden is.

Wie als houder van minimaal een bachelor diploma op alle onderdelen slaagt, ontvangt het getuigschrift van het postgraduaat. Wie niet beschikt over een diploma hoger onderwijs of wie niet alle opleidingsonderdelen gevolgd heeft, krijgt een attest van deelname, al dan niet met vermelding ‘geslaagd’.

 

 

 

Studiepunten en
contacturen

 

Onderdeel SP CU
Bouwstenen 4 24
Tools 4 24
Cases 12 72
Totaal 20 120

SP = studiepunt
CU = contacturen

 

KALENDER

Het postgraduaat Digital Learning Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen worden gegeven door ervaringsdeskundigen en gastsprekers uit de sector.

 

Datum Onderwerp Docent – Gastspreker
30/09/2021 Digitale lerende organisatie Fons Leroy – Mira Huypens
07/10/2021 Hoe leert een volwassene het liefst? Mira Huypens
14/10/2021 Leerlijn ontwikkelen voor je medewerker(s) Wouter Hustinx
21/10/2021 Digitale leerstrategie (deel 1) Bert Verdonck
28/10/2021 Digitale leerstrategie (deel 2) Richard Welten – Hans Chys
Herfstverlof
10/11/2021 Learning trends Wouter Hustinx – Tom Pennings
18/11/2021 Examen en netwerkavond

Wat leer je in de module Bouwblokken?

In de eerste module Bouwstenen worden de ‘fundamentals’ van een digitaal lerende organisatie gelegd. We leren de cursisten de principes van een lerende organisatie aan en constituerende elementen zoals het ontwikkelen van een leerlijn of het creëren van een leercultuur. We beantwoorden ook de vraag: ‘hoe leert een volwassene het liefst?’ We gaan dieper in op digitale leerstrategieën zoals blended learning, online learning, open learning, micro learning; maar ook het onderscheid tussen formeel en informeel leren. Het ‘ADDIE’ model staat centraal als instructional design-heuristiek. We benadrukken ook het principe van constructive alignment, oftewel de afstemming tussen leerdoelen, onderwijsleeractiviteiten en didactische evaluatie. We geven ‘best practices’ op vlak van lerende digitale organisaties in het algemeen en specifieke digitale leerstrategieën in het bijzonder. We sluiten af met een visie op de toekomst van digitaal leren of ‘learning trends’, bv. het toekomstige belang van AI voor digitale leerprocessen. Voor elke lesavond laten we ook zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden toelichten door een gastspreker.

1. (Digitaal) Lerende organisatie

Fons Leroy (voormalig bestuurder VDAB) geeft bij de aftrap van dit nieuwe postgraduaat een keynote over het proactief investeren in een lerende organisatie, het levenslang leren en in loopbaanbeleid. De deelnemers van het postgraduaat Digital Learning Architect zullen samen met bedrijven ervoor zorgen dat werknemers mee zijn met de uitdagingen van morgen.

Toenemende wereldwijde concurrentie en convergentie van technologiën dwingen organisaties continu strategisch te vernieuwen. Om succesvol te blijven, zullen organisaties nieuwe kennis tot zich moeten nemen en nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Hierbij is het belangrijk wendbaar te zijn door onder andere medewerkers in staat te stellen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Organisaties die dit succesvol doen zijn lerende organisaties. Onderzoek heeft aangetoond dat het grootste leereffect ontstaat als er geleerd wordt op werkplek. Een digitaal traject past helemaal bij die strategie. Het mag echter geen losstaand traject in de organisatie worden. In deze les leer je welke bouwstenen er nodig zijn binnen een organisatie om medewerkers te inspireren om levenslang te leren vanuit een ondersteunende leercultuur die volledig verder bouwt op de breinprincipes en de leermindset die een volwassen persoon nodig heeft om maximaam te leren.

2. Hoe leert een volwassene het liefst?

In het kader van levenslang leren is het belangrijk dat de leeromgeving, de leerbenadering en de leermaterialen zijn aangepast aan de karakteristieken van een volwassene. De leervoorkeur van volwassenen wordt in de onderwijskundige literatuur wel eens beschreven als de ‘navigatorstrategie’. In deze les krijg je een beter inzicht in hoe het brein van een volwassene werkt en hoe je daar rekening mee kan houden om tot een maximale impact te komen bij het ontwerpen van een digitaal leertraject. We behandelen ook enkele instructiemodellen (bv. Merrill) en passen ze toe op voorbeeldleerpakketten.

3. Leerlijn ontwikkelen voor je medewerker(s) 

In deze module word je meegenomen in het proces van het ontwikkelen van leerlijnen. Allereerst wordt het belang van een leerlijn behandeld. Vervolgens wordt het stappenplan gepresenteerd waarmee je zelfstandig leerlijnen kan ontwikkelen. We bespreken de vijf stappen (waar, wie, waarom, hoe, wat) die gezet moeten worden om tot de best passende leerlijn te komen en werken een leerlijn uit aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Rubrics vormen hierin een belangrijk instrument. We halen het ADDIE-model (Branch, 2009) aan als geprefereerde manier om een onderwijskundige vernieuwingsproces te structureren.

 

4. Digitale leerstrategieën (deel 1)

Online leren is niet meer te stoppen. Medewerkers worden overladen met informatie. Dat gebeurt niet alleen in de klas, maar ook online. Online leren maakt het makkelijker dan ooit om deze kennis te delen met anderen. Met een bedrijfsspecifieke online training leren medewerkers precies datgene dat nodig is in de organisatie. Misschien zijn dit unieke vaardigheden of kennis, zoals het werken met een nieuw product of het stimuleren van competentieontwikkeling. Maar hoe kan je deze kennis efficiënt delen binnen de organisatie? Oftewel, hoe ontwikkel je een online bedrijfstraining?

Lesgeven op afstand is een uitdaging, maar het nodigt ook uit tot creatieve oplossingen. Vooral de techniek is soms een uitdaging. Maar diezelfde techniek biedt ook kansen. Online cursussen werken het best als je asynchroon werkt. Ga dus niet urenlang zitten livestreamen, maar neem een video op en bied hem on demand aan. Kondig aan wanneer je nieuwe video’s publiceert en organiseer dat er daarna op een forum of in een live gesprek kan worden gediscussieerd. Zo kan je in de les effectief aan de slag met samenwerkingsvormen, discussies voeren, opdrachten maken en er antwoord geven op vragen die er zijn. We zetten hier de beste tips over het organiseren van ict, online lessen en tools en voorbeelden van anderen op een rij.

Praktijkvoorbeeld: LinkedIn Learning: Hoe belangrijk is upskilling?
* Wat is LinkedIn Learning?
* Waarom online training?
* 3 manieren om het platform in te zetten
* Hoe belangrijk zijn Learning Paths?
* Een blik achter de schermen
* 7 Do’s & Don’ts voor online learning

Praktijkvoorbeeld: UQ Pocket Coach: Online vs. Mobile Learning
* Wat is het verschil?
* Waarom mobile & mobile first?
* Wie, wat en wanneer?
* Voordelen & Nadelen
* Praktische voorbeelden
* 7 Do’s & Don’ts

5. Digitale leerstrategieën (deel 2)

Blended learning combineert online leren met klassikaal leren. Voortdurende persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is belangrijker dan ooit, om te kunnen omgaan met de continue veranderingen. Helaas schiet het er vaak bij in doordat ‘gewoon’ werk prioriteit krijgt. Daarom is het essentieel om training en ontwikkeling aan te bieden op een manier die past bij de huidige werkwijze. Creëer een leertraject waar jouw medewerkers echt iets aan hebben. Een goed uitgevoerd blended leertraject heeft betere leerresultaten en laat medewerkers datgene leren waar zij behoefte aan hebben. Samengevat gaan we in deze lesavond dieper in op onderstaande thema’s:

 • Wat is blended learning is en waarom zet je een blended leertraject in?
 • Hoe ontwikkel je een blended leertraject?
 • Welke stappen doorloop je in de analyse/ontwerp/ontwikkelfase?
 • Welke stappen doorloop je in de test- en implementatiefase?
 • Hoe meet je of je blended leertraject effectief is?

Praktijkvoorbeeld: Proximus

We tonen jullie in deze sessie hoe we onze intense re-skillingtrajecten opgezet hebben voor een brede groep medewerkers van Proximus. Onder de noemer ‘Building the Future’ zijn voor 5 futureproof topics uitgebreide trajecten uitgetekend in een Gradueel (niv. Discovery, Ambassador en Master) en Blended formaat en gebruik makende van verschillende leer-bibliotheken. Daarnaast krijg je een korte demo van het LMS (Cornerstone) en de set van 10 libraries (EDx, Goodhabitz, O’Reilly, Datacamp, etc. ).

6. Learning trends

Welke trends verwachten wij in de markt te gaan zien? Elke dag worden op YouTube meer dan een miljard educatieve video’s bekeken, van make-uptutorials tot software-instructiefilmpjes en online colleges. Maar ook leren via audio is ongekend populair. Podcasts winnen aan populariteit en zijn eenvoudig zelf te maken en te verspreiden. Microlearning is in opkomst, en het is perfect voor instructeurs die hun aanbod willen uitbreiden, en studenten die zich nog verder willen specialiseren. Curation based learning is dé uitdaging voor de toekomst: de juiste inhoud in het juiste formaat bij de juiste persoon op het juiste moment. Je kunt je persoonlijke voorkeuren instellen met trefwoorden en bronnen, en vervolgens leert het AI-aangedreven algoritme van je voorkeuren en verfijnt het de inhoud om het nog specifieker te maken. De letterlijke vertaling van immersive learning is ‘meeslepend leren’, oftewel leermethoden waarin je helemaal wordt ondergedompeld. Voorbeelden zijn augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Dit zorgt voor een rijke en authentieke leerervaring.

7. Netwerkavond

We organiseren een toffe avond waarin jullie onderling wat kunnen netwerken en in contact komen met experten en bedrijven in levenslang leren. Uiteraard met een hapje en een drankje!

Datum Onderwerp Docent – Gastspreker
25/11/2021 Leerplatformen Kris Vande Moortel – Davy Schroyen
02/12/2021 Leervideo’s Joachim Gregoor-Valesca Lousberg
09/12/2021 E-Learning ontwikkelen Richard Welten – Dominiek Henckaerts
16/12/2021 Online samenwerkingsvormen Ilse Bervoets – Kris Vande Moortel
23/12/2021 Webinars Jo Hendriks – Sofie Kenens
Kerstverlof
13/01/2022 Digitale portfolio- en evaluatievormen Richard Welten
20/01/2022 Examen en netwerkavond

Wat leer je in de module Tools?

In deze module leer je de meerwaarde kennen van digitale tools in een leeromgeving. Leer screencasts, didactische video’s, quizzen of interactieve e-learning modules ontwerpen met de tools die voor jouw organisatie en technologische context het best passen. Dankzij deze opleiding leer je aan de hand van enkele belangrijke didactische principes en een efficiënte methodologie digitale leermaterialen ontwerpen die leiden tot hogere ROI, meer motivatie, verhoogde interactiviteit en tijdswinst bij de lerenden. We stellen kritische vragen rond hoe ze kunnen bijdragen tot efficiënt en coöperatief leren en ontdekken een juiste balans in onze trainingen.  We geven je inzicht in het wat, waarom en hoe van enkele digitale basistools die de impact van je cursus, workshop, training of opleiding kunnen versterken. 

1. Leerplatformen

De vraag binnen organisaties om kennis, kennisoverdracht en leren te ‘digitaliseren’ klinkt steeds luider.  In veel gevallen impliceert dit de keuze voor een platform. We streven ernaar om relevant leermateriaal voor de werknemers op één plek makkelijk vindbaar te maken zodat leren op de werkvloer makkelijker en goedkoper wordt. Hoe maak je echter de juiste keuze van het leerplatform? De noden en context van een KMO, groot bedrijf, onderwijsinstelling, overheid of multinational zijn zeer verschillend. Deze training wil je overzichten aanreiken om het bos door de bomen te zien en geven een overzicht van de diverse ‘leerplatformen’:

 • Massive Open Online Courses (LinkedIn Learning, EDX, Udemy, Coursera, …)
 • Learning Management Systemen (Moodle, Blackboard, Canvas, Cornerstone, …)
 • Werkomgevingen (Microsoft Teams/Viva, Google Classroom, Facebook Workplace, …)

 2. Leervideo’s 

Flipping the classroom via leervideo’s Video/Screencast

Flipping the classroom is een specifieke vorm van blended learning. Leervideo’s vormen vaak een onderdeel van flipping the classroom. We gaan dieper in op soorten leervideo’s: instructievideo via talking head, demonstratievideo, green key, interview, screencast. Ook het onderscheid tussen verschillende opnamesettings komt aan bod: op locatie, in een klaslokaal, in een opnamestudio. Er is een brede diversiteit aan tools beschikbaar. Je leert om de juiste tool te kiezen in functie van het type video dat je wil ontwikkelen. Na het analyseren van voorbeelden van leervideo’s gaan we actief aan de slag met één software en één type leervideo (bv. screencast-o-matic, powerpoint, canva, moovly, …). We staan ook stil bij publicatiemogelijkheden, privacy en auteursrecht.

3. E-Learning ontwikkelen

Op de meeste Learning Management Systems (LMS) kan je zelf content aanmaken. Aangezien de standaard mogelijkheden op een LMS vaak beperkt zijn kan je er ook voor kiezen om met externe programma’s te werken die E-Learning content maken. Deze programma’s noemen we authoring tools.  Wel moet er vooraf nagegaan worden welke communicatiemogelijkheden er zijn tussen de authoring tool en het LMS en of deze voldoende zijn om de leerdoelen van de e-learning te ondersteunen.   

Of er een authoring tool nodig is en zo ja welke hangt af van de context van de e-learning. Er bestaan zeer eenvoudige web gebaseerde tools en complexere softwarepakketten zoals Articulate Storyboard.   

Tijdens dit onderdeel van het programma leren we hoe content gemaakt wordt voor een E-learning. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende authoring tools en de belangrijkste uitwisselingsstandaarden zoals SCORM en xAPI worden verduidelijkt. Tenslotte zal er hands on met de authoring tools gewerkt worden.  

 4. Online samenwerken

De vijf grootste uitdagingen die wij zien in digitaal leren zijn de volgende: energie opwekken, actief kennis verwerven, groepsgesprekken leiden, persoonlijk contact leggen en subgroepen vormen. In deze cursus  bespreken we een aantal digitale werkvormen die geschikt zijn om een belangrijke uitdaging in digitale leerprocessen aan te pakken: sociale cohesie realiseren. De werkvormen zijn bedacht vanuit de invalshoek van hoger en universitair onderwijs, maar zijn ook breed inzetbaar in trainingen, workshops en levenslang leren.

Tijdens deze lesavond maak je kennis met digitale tools die de interactie, samenwerking of motivatie kunnen bevorderen. Je maakt kennis met Forms, Live tools zoals Kahoot, Ahaslides,…tools voor moodboards, tools voor portfolio,… Er zijn tools genoeg maar welke zijn geschikt voor jouw doelen? En waar zit de meerwaarde in het gebruik van de tools? Waar moet je rekening mee houden en hoe begin je er aan?

5. Webinars

Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Verschillende varianten van webinars (live, on demand, automated, hybrid en replay) komen aan bod.  We leren een webinar plan maken en geven tips om succesvolle webinars te organiseren. Hoe krijg je interactie met je publiek? Diverse webinar tools komen aan bod.

Praktijkvoorbeeld: Opmerkelijk deelt als case graag hun live webinar ‘Een TOPbeleving, alleen voor TOPmerken?’. Dit webinar vond in april 2021 plaats als officiële online pre-launch van het derde boek ‘TOPgeMERKt’ (LannooCampus) van Katlijn Voordeckers, auteur en bestuurder van Opmerkelijk. Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld zal Sofie het proces uitleggen over hoe je een webinar doordacht opzet en promoot, de werking van het platform WebinarGeek toelichten en handige quick wins delen waarmee je opgemerkt wordt.

6. Digitale portfolio- en evaluatievormen

Evaluatie is erg zinvol als het gevolgd wordt door goede feedback. Waarin kan het digitale bijdragen aan efficiëntere formatieve en summatieve evaluatie? Efficiënter naar leerwinst en zeker ook naar tijdsbesteding. Via een korte kadering en interactieve elementen, komen we uit bij enkele erg geschikte en laagdrempelige toepassingen die digitale evaluatie mogelijk maken, ook voor wie niet zo ICT-vaardig is. We bespreken ze in detail, wat de didactische mogelijkheden zijn en hoe jij ze in je klas kan inzetten. Er is voldoende tijd voorzien om er zelf praktisch mee aan de slag te gaan, zodat je na de sessie al meteen bruikbaar materiaal hebt. Voorbeelden van tools zijn AssessmentQ, Simulise, feedbackfruits, Mentimeter, Kahoot, Pear Deck, Quizlet, Padlet, …

7. Netwerkavond

We organiseren een toffe avond waarin jullie onderling wat kunnen netwerken en in contact komen met experten en bedrijven in levenslang leren. Uiteraard met een hapje en een drankje!

 

 

 

Datum Onderwerp Docent – Coaches
27/01/2022 Probleemstelling – Doelgroep – Leerdoelen Teamcoach & bedrijf
03/02/2022 Scope – Content – Planning Teamcoach & bedrijf
10/02/2022 Ontwikkelfase Teamcoach
17/02/2022 Leerplatformen – Auteurstool – Tools Teamcoach
24/02/2022 Test, Implementatie en Meten Teamcoach
Krokus vakantie
10/03/2022 Soft Skills in ondernemerschap Marc Beenders
17/03/2022 Teams pitchen hun case voor de klas Teamcoach & bedrijf
24/03/2022 Teamwork Teamcoach
31/03/2022 Teamwork Teamcoach
Paasvakantie
21/04/2022 Teamwork Teamcoach
28/04/2022 Teamwork Teamcoach
05/05/2022 Teamwork Teamcoach
12/05/2022 Teamwork Teamcoach
19/05/2022 Teamwork Teamcoach
26/05/2022 Teamwork Teamcoach
09/06/2022 Jury

Wat leer je in de module Cases?

 • Welke technologieën en tools staan tot je beschikking om e-learning te ontwikkelen?
 • Hoe organiseer je leercontent zodat werknemers die op het juiste moment kunnen vinden en raadplegen?
 • Hoe definieer ik een centraal leerplatform voor mijn organisatie?
 • Welke (nieuwe) expertise heb je nodig om een succesvol team op te bouwen dat e-learning in jouw organisatie kan gaan implementeren?
 • Welke strategie gaan we uitrollen om de werknemers te enthousiasmeren voor deze digitale leervormen en hoe gaan we om met weerstanden?

Met een eerder praktische dan theoretische aanpak ontdekken we de antwoorden op bovenstaande vragen. Hoe gaan we tewerk? We laten cursisten in kleine teams (2 à 3) een concrete case uitwerken voor een bedrijf. Stap voor stap worden ze begeleid in het opstellen van een organisatiestrategie en concrete leerplannen. Daarna bouwen ze zelf een werkende e-module uit die ze finaal demonstreren voor een Jury.

 

1. Probleemstelling – Leerdoelen – Doelgroep

Probleemstelling: welk probleem wenst men op te lossen? Wat is de prestatiekloof. Waarom is er nog geen oplossing vandaag? Wat zijn de belangrijkste hinderpalen?

Leerdoelen: welke resultaten wenst men te behalen met de training? Bepaal hoofddoel en specifieke/overkoepelende leerdoelen.

Doelgroepwie zijn de mensen die de training gaan volgen? Bepaal demografische en psychologische kenmerken doelgroep.

2. Scope – Content – Planning

Scopebepaal onderwijskundig model & onderwerpen die aan bod komen.

Content: bepaal welk bronmateriaal nodig is.

Planning: maak planning voor ontwikkeling leertraject

 

3. Ontwikkelfase

Bepaal randvoorwaarden, welke content online wordt aangeleerd & werkvormen

 

4. Leerplatformen – Auteurstool – Tools

Leerplatform: stel een advies op over het bestaande of een nieuw leerplatform. 

Auteurstool: welke auteurtool zal bij voorkeur worden gebruikt ? Geef aan waarom.  

Tools: maak een overzicht van de tools die je wenst in te zetten.

 

5. Test, Implementatie en Meten

Draai een pilot: vorm een pilotgroep en draai test pilot. Verwerk feedback en maak leertraject definitief.

Implementeer leertraject: stel projectgroep samen, ontwikkel communicatie & marketingplan, organiseer kick-off, implementeer leertraject.

Evalueer leertraject: meet wat je wilt weten, zorg voor representatieve data en evalueer de uitkomsten, verbeter leertraject.

6. Soft skills in ondernemerschap

Soft skills (‘zachte vaardigheden’) treden  steeds meer uit de schaduw van de meer traditionele, stabiele, logische, meetbare en testbare hard skills (taalkennis, cijfergeletterdheid, technische vakkennis, …). Toch is het ontwikkelen van deze meer abstracte, interpersoonlijke en op ervaring gerichte soft skills niet altijd even eenvoudig.  

7. Jury

Naar het einde van het academiejaar geven de teams een presentatie voor de Jury over de uitgewerkte case en demonstreren ze hun zelfgemaakte online leermodule(s). De Jury is vertegenwoordigd door het bedrijf, expert(en), de hogeschool PXL en/of SyntraPXL.

Met dit postgraduaat wil Hogeschool PXL het bedrijfsleven een boost geven om de e-learning opportuniteiten te vertalen naar concrete online leerplatformen en -strategieën voor hun medewerkers. Een Digital Learning Architect kan de e-learning opportuniteiten inzien, vertalen in een operationele blauwdruk en een lerende organisatie duurzaam uitbouwen. We ordenen de competenties volgens een ontwerpheuristiek (ADDIE), die de Digital Learning Architect ook kan toepassen in zijn professionele context:

Analyse: organisaties adviseren en ondersteuning geven bij het opzetten van een digitale leercultuur en -strategie.

Design: op basis van een brede organisatiestrategie of -vraagstuk een oplossing uittekenen die de aspecten didactiek, technologie en praktische organisatie met elkaar verzoent. En op basis van een concrete opleidingsvraag een online of blended leertraject ontwerpen, in samenwerking met een inhoudelijke expert.

Development: een team aansturen om de uitgetekende oplossing of het vooropgestelde leertraject te ontwikkelen in de vorm van digitale leermaterialen, leeractiviteiten, modules.

Implementatie: een team ondersteunen in de uitrol van de digitale leeroplossing. Als drijvende kracht bijdragen aan de cultuur van een lerende digitale organisatie.

Evaluatie: een team ondersteunen in de evaluatie van het uitgevoerde digitale leertraject. Vinger aan de pols houden in de groei naar een lerende digitale organisatie en gericht bijsturen.

De Digital Learning Architect leert daarnaast om succesfactoren die van belang zijn voor de didactische invulling van e-content te integreren in het opleidingsontwerp en te vertalen naar een bedrijfsmatige context:

Flexibiliteit: bepaalt de mate waarin de opleiding afgestemd is op professionele/privé verplichtingen en/of noden van de lerende.

Toegankelijkheid, verwijst naar het gemak waarmee cursisten toegang hebben tot wat voor hen beschikbaar is, online en live, en de mate waarin cursisten ondersteund worden.

Transparantie, verwijst naar alle informatie die voor de lerende beschikbaar gesteld wordt en de initiatieven die genomen worden om lerenden te informeren.

Geloofwaardigheid, wordt bepaald door de invulling die een opleidingsverstrekker of onderneming geeft aan het beleid inzake informeel en formeel leren en kwaliteitszorg.

Interactiviteit, verwijst naar de wisselwerking die de lerende heeft met: het materiaal, mede-lerenden en trainers.

Personalisatie, verwijst naar de mate waarin de leeractiviteiten aangepast kunnen worden/zijn aan de individuele noden van de lerende.

Productiviteit, verwijst naar de mate waarin leeractiviteiten (leerinhouden en assessment) cursisten uitdagen om minimaal het niveau van kennisreproductie te overstijgen.

CASES

In de module Cases laten we de cursisten in kleine teams (2 à 3) een concrete case uitwerken voor een bedrijf. Stap voor stap worden ze begeleid in het opstellen van een organisatiestrategie en concrete leerplannen. Daarna bouwen ze zelf een werkende e-module uit die ze finaal demonstreren voor een jury.

DOCENTEN

De lessen van deze cursus worden gegeven door zowel ervaren docenten als professionals uit het bedrijfsleven. Zo creëren we een inspirerende mix tussen het uitwisselen van theoretische kennis en de jarenlange praktijkervaring van de gastdocenten.

360° LEREN

De Digital Business School voorziet een hybride leerplatform: opleiding wordt gegeven on campus of online. Alle lessen worden opgenomen en achteraf ter beschikking gesteld. Zo bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je de opleiding zal volgen.

 

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze cursus zijn nu geopend en lopen via het officiële inschrijvingskanaal van Hogeschool PXL. Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 3500 Hasselt. Je kan voorinschrijven via de knop hieronder.

 

Nu inschrijvenStel een vraag